2807


Προφίλ Minecraft
Ιστορικό Ονομάτων
Αυτό το Minecraft προφίλ έχει 1 αίτημα φιλίας σε εκκρεμότητα.
Skins (30+)
Εντολή Κεφαλιού (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"2807"}
Εντολή Κεφαλιού (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"2807"}